Bài viết liên quan

cha-me-tich-cuc

Bạn có thắc mắc tại sao bố mẹ nói một đằng, trẻ con luôn thích… làm một nẻo?

Mẹ&Con - Bạn có thường thắc mắc, tại sao khi đưa ra lời giải quyết cho con cái, chúng thường không thích làm theo những ý kiến đó hay không? Con yêu thường cho rằng bạn không hiểu chúng, bạn lại nghĩ rằng chúng đang bị khủng hoảng tâm lý. Chính vì bức tường chắn này sẽ khiến con cái và bố mẹ ngày càng xa cách.